Jak jsme IDEOvali s Human-Centered Design

Na začátku září jsem se zapojil do týmu v rámci kurzu Human-Centered Design od IDEO (díky Anežce Adamíkové z Czechdesign a ATAIRU za příležitost!). Šlo o devítitýdenní kurz věnující se metodologii jedné z nejváženějších designových společností na světě, IDEO.com.

Víc hlav víc ví, v inovacích především.

Cílem kurzu je vyzkoušet si a osvojit metodologii tvorby inovativních řešení. Vše odstartovalo 18. září na našem prvním společném workshopu, kdy jsme se hlavou napřed pustili do design challenge, jež nás měla provázet celým kurzem. Výsledkem kurzu po devíti workshopech měl být ověřený prototyp a business plán inovativní služby vytvořený s pomocí efektivních nástrojů a dobře ucelených metod od IDEO, které využíváme i u našich startupů.

Z nabízených témat jsme si zvolili problematiku nedostatku mladých lidí v social business projektech, neboli v „společensky prospěšném podnikání“. Téma nám nabízelo jak dostatek podnětů z českého prostředí, tak prostor pro hledání neotřelého řešení této otázky.

Metodologie HCD od IDEO má svůj řád a proces.

Hned poté, co jsme si vybrali naši design challenge, jsme se vrhli do samotného Human-Centered design procesu, který je tvořen třemi hlavními fázemi:

  1. Inspirace - Hledání, vnímání a analýza potřeb našich zákazníků
  2. Ideace - Proces navrhování inovativního řešení
  3. Implementace - Tvorba plánu pro přivedení tohoto řešení k životu

Celý proces, jež je velmi tvůrčí a dynamický, je založen na pečlivém zjišťování informací o zákaznících a jejich potřebách, čemuž následuje koncentrace na to nejpodstatnější s cílem nalézt inovativní řešení. Jde o cyklus využívání brainstormingu a dalších kreativních metod ve snaze přijít na neotřelé nápady v týmu a neustále dosahovat přesnějšího vybírání nejlepších cest tak, abychom na jeho konci měli nejen inovativní, ale především funkční nápad, který skutečně odpovídá potřebám našich zákazníků.

Ze světa do Česka

Důvodem, proč jsem se zapojil do tohoto kurzu, byla ambice využít praktických pomůcek a jednotlivých ověřených metod a nástrojů při práci s našimi startupy. Jednotlivé praktiky jsme už nyní využívali v podstatě denně, nicméně takto ucelená metodologie a kompletní proces, jaký IDEO sestavilo při práci pro světové klienty jako Bosh, IKEA nebo Ford, nabízí obrovskou příležitost právě díky své celistvosti.

Metodologie Human-Centered Design není nikterak nová, nicméně při naší dennodenní práci se startupy neustále zjišťujeme, že tyto osvědčené principy a především samotný přístup k designování nové služby či produktu jsou v Česku stále velice neznámé a málokdo se jimi dokáže skutečně řídit. Věříme, že pokud naplno využijeme potenciál této světově osvědčené metody, dokážeme dosáhnout světových výsledků se startupy, kterým pomáháme uspět.

A tím to nekončí! Už nyní se s týmem těšíme na pokračování HDC kurzu na jaře, kde se do tajů prototypingu vrhneme detailněji. A rozhodně vám o tom budeme zase vyprávět.

A co já s tím?

Pokud byste si sami chtěli postavit tým a projít tímto kurzem, máte šanci. Přes platformu +Acumen znovu startuje kurz Introduction to Human-Centered Design 8. května a pak opět na podzim. Kurz je navíc pro každého zdarma.

O metodologii HCD by IDEO se můžete dozvědět více buď v rámci jejich neziskového projektu ideo.org, nebo na ideo.com.

Pro častější updaty a informace ze světa startupů doporučujeme sledovat naši stránku na Facebooku.