Co děláme pro firmy.

Nejen startup může zažít Happyend. Spolupracujeme i se středními a většími společnostmi.

Co funguje pro startupy bude fungovat i pro vás.

Za šestnáct let expertízy v marketingu a inovacích jsme pracovali na mnoha projektech pro nadnárodní korporace, velké české společnosti i střední podniky. Máme zkušenosti, ze kterých každý den čerpáme.

Naše metody a principy, vytvořené pro startupy budou stejně tak dobře fungovat i pro vás. Pokud od svých marketingových partnerů očekáváte flexibilitu, inovativnost, kreativitu opřenou o exaktní data a orientaci na výsledek, jsme tu pro vás.

Logic & Magic.

Používáme pravou i levou hemisféru. Nenecháváme se strhnout domněnkami. Vycházíme z faktů, na kterých stavíme insighty, o které následně opíráme naše efektivní strategie a kreativní, inovativní nápady. Vše podřizujeme jedinému úkolu. Připravit takové řešení, které bude přinášet výsledky, a které vám pomůže dosáhnout vytyčeného cíle.

Přínosy pro vás:
  • Větší synergie a sdílení zkušeností.
  • Rychlejší a efektivnější spolupráce.
  • Odměňování na základě Success fee.

Co všechno děláme pro společnosti.

V rámci dlouhodobé a pravidelné spolupráce spojujeme veškeré části projektů v jeden strategicky vedený a výsledky přinášející ekosystém.

Design thinking Tvorba nových služeb Tvorba nových produktů Ověřování nápadů / Validace Řešení aktuálních problémů firem Kreativní a inovativní workshopy Analýzy, rešerše a výzkumy Testování nových produktů a služeb Hledání nových zákazníckých segmentů Vstup na nové trhy Business modeling projektů Go-to-market strategie Marketingová strategie ...a mnoho dalšího