Jak to děláme.

Vyladili jsme marketing na míru startupům.

Lean marketing pro startupy.

Lean Startup přístup se zaměřuje na vývoj produktu pomocí ověřování hypotéz. Pracuje s měřením, vyhodnocováním a poučením. Je založen na neustálé inovaci.

Stejně postupujeme i my v případě marketingu. Domněnky a pocity nahrazujeme fakty. Nápady analyzujeme skrze reálná data a nonstop je ladíme. Nelpíme na vlastním názoru, ale na cíli, kterého chceme společně dosáhnout.

Přínosy pro vás:
 • Schopnost přizpůsobit se změnám.
 • Neustálá inovace a posun vpřed.
 • Kompatibilita s rychlým prostředím startupů.

One-page Marketing Plan.

Zapomeňte na stostránkové strategie, které jsou plné prázdných slov a které nikdo nedokáže proměnit v realitu. Vytvořili jsme originální canvas, který vás stručně a efektivně vede přes všechny důležité pilíře marketingu a z něhož pro svůj projekt získáte jasný akční plán.

Tato jednoduše použitelná strategická mapa vám rychleji pomůže na trh, k reálným zákazníkům a k prokazatelným výsledkům. Umožní vám přesněji cílit, analyzovat a inovovat.

Přínosy pro vás:
 • Srozumitelné a účinné nastavení marketingu.
 • Přesně dané cíle, KPI a budgety.
 • Jasný plán, co kdy a jak dělat.

Program Accelerate.

Program Accelerate. vám pomůže rychle a efektivně sestavit marketingovou komunikaci. Pomocí osvědčených metod, ale také inovativních nástrojů společně najdeme odpovědi na všechny kritické otázky.

Získáme důležitá data pro rozhodování, využijeme analýzy, zrealizujeme společné workshopy a ve finále vytvoříme konkrétní postupy a akční plány.

Přínosy pro vás:
 • Rychlé postavení marketingového základu.
 • Jasné odpovědi na to, co dělat.
 • Efektivnější marketingová komunikace.

Happyend.Inside.

Startupy prochází překotným vývojem a úzké napojení na váš tým je tak zásadní podmínkou k úspěchu. Naší filozofií je být vám kdykoli po ruce, v rámci vašich vlastních struktur. Díky dočasnému splynutí našich týmů maximalizujeme vaše i naše přednosti, přínosy a znalosti, a obohatíme se navzájem. Jsme partnery, ne kontraktory.

Přínosy pro vás:
 • Větší synergie a sdílení zkušeností.
 • Rychlejší a efektivnější spolupráce.
 • Odměňování na základě Success fee.

Logic & Magic.

Používáme pravou i levou hemisféru. Nenecháváme se strhnout domněnkami. Vycházíme z faktů, na kterých stavíme insighty, o které následně opíráme naše efektivní strategie a kreativní, inovativní nápady. Vše podřizujeme jedinému úkolu. Připravit takové řešení, které bude přinášet výsledky, a které vám pomůže dosáhnout vytyčeného cíle.

Přínosy pro vás:
 • Kreativní přístup opřený o jasná data.
 • Smysluplné a funkční inovace.
 • Zdroj konstruktivních myšlenek a insightů.

Toolbox.

Na téměř každý úkol dnes existuje nějaký nástroj. Od tvorby webu přes automatizaci marketingu až po analytiku. Takových nástrojů jsou stovky. Jak zvolit ten správný?

Vyhledáváme a vybíráme pro vás chytré a efektivní nástroje (nejraději z řad českých a slovenských startupů). Není už třeba složitě nacházet, porovnávat a platit předražené služby. Pomůžeme vám s výběrem, implementací i používáním.

Přínosy pro vás:
 • Výběr ověřených a funkčních nástrojů.
 • Rychlá implementace.
 • Optimalizace nákladů.